Unge ved ikke en snus om røgfri tobak


TEST: Kender du snus-reglerne?

Kender du loven, når det kommer til rusmidlet snus? Svar på disse spørgsmål og find ud af det!

Der hersker meget tvivl omkring snus blandt Odenses unge. Dette på trods af, at en nylig undersøgelse har vist, at hver tredje ung i kommunen enten bruger eller har prøvet rusmidlet, og at flere og flere unge er begyndt at anvende det. Uvisheden om tobaksproduktet kan have konsekvenser for de mange, der bruger det, mener ekspert.
Af Daniel Barber

I seneste udgave af Ungeprofilundersøgelsen, som er en undersøgelse, der blandt andet er foretaget i Odense Kommune, kan man se, at hver tredje af de mere end 5.000 respondenter anvender eller har brugt snus før, samt at der er sket en stigning i odenseanernes forbrug af rusmidlet.

Dette er iøjnefaldende, når man ser nærmere på lovgivningen omkring det røgfrie tobaksprodukt. I loven står der følgende om snus:

§ 19. Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked.”

Snus er altså ikke lovligt at sælge i Danmark. Dette bekræfter Kent Kristensen, lektor i jura på Syddansk Universitet, der til gengæld tilføjer, at du gerne må ”købe det, og du må gerne bruge det.” Ulovliggørelsen af den røgfrie tobaksvare har i mellemtiden bevirket, at de kommercielle udbydere har stoppet salget heraf, og dette har fået en del unge til at ty til alternative metoder til at erhverve sig den på. Der er foregået salg på diverse Facebookgrupper, som er blevet lukket ned løbende.

Lad os lige få en oversigt:

Den løse snus blev altså ulovliggjort på det danske marked nytårsdag i 2016. Det var Europa-Kommissionen, der truede med bøder og retssager i EU-domstolen, hvis vi ikke fulgte direktivet. Hermed er Sverige altså det eneste land i EU, hvor det er lovligt at sælge snus. Det er ligeledes lovligt i Norge, hvor snusforbruget er meget højere end herhjemme: Det anslås, at der er 300.000 snusbrugere i Norge. Set i dette lys er vores snusforbrug relativt beskedent, men altså stadig på vej frem. Alligevel har det som sagt vist sig, at mange er i tvivl om de lovmæssige forhold i henhold til det, samt de sundhedsmæssige implikationer, det kan have for forbrugeren. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som jeg har foretaget efter rapportens offentliggørelse. Her har jeg udsendt en række spørgsmål på diverse ungdomsgrupper på Facebook for at få indblik i deres kendskab til nydelsesmidlet.

 

Ved ikke en snus
Skønt undersøgelsen ikke er statistisk signifikant, kan den med sine 314 respondenter alligevel bruges til at give et overordnet billede af de unges kendskab til snus. I min undersøgelse viser det sig, at cirka halvdelen (49%) af respondenterne har prøvet at anvende snus.

Er det lovligt at købe snus?

Er det lovligt at sælge snus?

Er det lovligt at anvende snus?

Ud af hele testgruppen var det kun cirka hver anden (53%) der gættede rigtigt på, at det er lovligt at købe snus. Tilsvarende var det kun 50% af respondenterne, der vidste, at det ikke er lovligt at sælge det. Endvidere vidste hver fjerde deltager ikke (24%), at det er lovligt at anvende tobaksproduktet. Meget tyder altså på, at det er på tide at oplyse om snus.

If you snus, you lose
Selvom det er lovligt at tage snus, kan det dog have alvorlige konsekvenser:
Altså snus er kræftfremkaldende, og man kan få kræft i bugspytkirtlen, og man har højest sandsynligt større risiko for at få kræft i spiserøret ved anvendelse af snus, siger Niels Them Kjær, der er projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Herudover får man rigtig meget nikotin af rusmidlet, så man bliver rigtig afhængig af det, uddyber han.

Som led i den tidligere omtalte spørgeskemaundersøgelse, jeg foretog, stillede jeg et spørgsmål om, hvor skadeligt respondenterne anså snus for at være. Her svarede 68%, at det var ”ligeså skadeligt som” eller ”mere skadeligt end” cigaretter.

I den forbindelse bad jeg Niels Them Kjær vurdere skadeforholdet imellem de to tobaksvarer:
Ja, det vil jeg gerne vurdere: Det er meget mindre skadeligt end cigaretter, siger han.

Det betyder altså, at to ud af tre respondenter har overvurderet de skadelige effekter ved snus. Selvom han erkender, at den røgfrie tobak ikke er nær så skadelig som cigaretter, er han stadig enig i, at det bør være ulovligt:

Ja, jeg synes ikke, man skal sælge noget, der er kræftfremkaldende. Altså jeg kan godt se, det er paradoksalt, at det er snus, der er forbudt, og ikke cigaretter, men det er politik, og det kan jeg ikke gøre rede for, fortæller han.

Og den generelle uvished om rusmidlet, der bliver mere og mere populært blandt unge, vækker da også bekymring hos Niels Them Kjær.

Det betyder, at der er nogen der, hvis de havde den fornødne viden om, hvad det var, så ville de ikke bruge det. Der er nogle, der løber en risiko, de ikke er opmærksomme på.